Condiții de utilizare

Condiții de utilizare

 

CONDIȚIILE GENERALE ALE MAGAZINULUI ELECTRONIC PetTraining.Ro

OBIECT  art. 1. Prezentele condițiile generale sunt destinate reglementării relațiilor dintre „Online retail Ltd” Bulgaria, Varna, Chinar 40-42, 40, CUI 205778832, numit în continuare,  FURNIZOR și clienții, numiți mai departe  UTILIZATORI al magazinului electronic „WWW.PETTRAINING.RO, denumit

„MAGAZIN ELECTRONIC

II DATE DESPRE FURNIZOR

Art. 2. Informații conforme cu Legea privind comerțul electronic și Legea protecției

consumatorilor:

 1. Denumirea Furnizorului „Online retail Ltd”
 2. Sediul social și administrativ oraș Bulgaria, Chinar 40-42, 40
 3. Date de corespondență: Oraș Varna, email: office@pettraining.ro,
 4. tel.: 0312 29 54 50

5. Înscriere în registrele publice:  CUI 205778832,

 1. Organe de supraveghere

(1) Comisia de protecția datelor personale

Adresă: oraș Sofia, str. „Ivan Evstatiev Geshov” Nr. 15, tel.: (02) 940 20 46
fax: (02) 940 36 40
Email: kzld@government.bg, kzld@cpdp.bg

Website: www.cpdp.bg

III. CARACTERISTICILE MAGAZINULUI ELECTRONIC

Art. 3. MAGAZINUL ELECTRONIC este un magazin online disponibil la www.pettraining.ro, prin care Utilizatorii au posibilitatea de a încheia contracte de vânzare-cumpărare a produselor oferite de MAGAZINUL ELECTRONIC, inclusiv următoarele:

 1. Pentru a vă înregistra și a vă crea un cont pentru a naviga în MAGAZINUL ELECTRONIC și pentru utilizarea serviciilor suplimentare de furnizarea de informații;
 2. Să facă declarații electronice privind încheierea sau executarea de contracte cu MAGAZINUL ELECTRONIC prin interfața paginii MAGAZINUL ELECTRONIC disponibilă pe Internet;
 3. Pentru a încheia contracte de vânzare-cumpărare și livrare a produselor oferite de MAGAZINUL ELECTRONIC;
 4. Să efectueze orice plăți în legătură cu contractele încheiate cu MAGAZINUL ELECTRONIC, în conformitate cu modalitățile de plată suportate de MAGAZINUL ELECTRONIC.
 5. Să primească informatii despre produse noi oferite de MAGAZINUL ELECTRONIC;
 6. Vizualizați produsele, caracteristicile lor, prețurile și termenii de livrare;
 7. Să fie informați despre drepturile care decurg din lege, în principal prin intermediul

interfeței paginii MAGAZINULUI ELECTRONIC pe internet;

Art. 4. Furnizorul livrează mărfurile și garantează drepturile Utilizatorilor, prevăzute de lege, în limitele bunei-credințe, criteriile și condițiile adoptate în practica, dreptul consumatorului sau dreptul comercial.

Art. 5. (1) Utilizatorii încheie un contract de vânzare – cumpărare a bunurilor oferite de MAGAZINUL ELECTRONIC prin interfața Furnizorului, accesibil pe site-ul său de internet, la adresa www.pettraining.ro sau prin alt mijloc de comunicare de la distanță.

(2) În virtutea contractului de vânzare-cumpărare de bunuri încheiat cu Utilizatorii, Furnizorul se obligă să livreze și să transfere proprietatea Utilizatorului la bunurile alese de acesta prin interfață.
(3) Utilizatorii plătesc Furnizorului o remunerație pentru bunurile livrate în condițiile stabilite pe MAGAZINUL ELECTRONIC și în Termeni și Condițiile Generale curente. Remunerația este în cuantumul prețului anunțat de Furnizor la adresa MAGAZINULUI ELECTRONIC pe Internet.

(4) Furnizorul livrează bunurile solicitate de Utilizatori în termenii și condițiile stabilite de Furnizor pe pagina magazinului electronic și în conformitate cu Termenii și Condițiile Generale prezente.
(5) Prețul livrării se stabilește separat de prețul bunurilor.

Art. 6. (1) Utilizatorul și Furnizorul sunt de acord că toate declarațiile dintre ei privind încheierea și executarea contractului de vânzare – cumpărare se pot face pe cale electronică și prin declarații electronice în înțelesul Legii privind documentele și semnătura electronică și art. 11 din Legea comerțului electronic.

(2) Se presupune că declarațiile electronice efectuate de Utilizatorii site-ului sunt făcute de persoanele menționate în datele furnizate de Utilizator la efectuarea unei înregistrări, dacă Utilizatorul a introdus numele și parola corespunzătoare pentru acces.

 1. UTILIZAREA UNUI MAGAZIN ELECTRONIC

Art. 7. (1) În scopul utilizării unui MAGAZIN ELECTRONIC pentru a încheia contracte de vânzare-cumpărare de bunuri, Utilizatorul va introduce un nume și o parolă alese de el pentru accesul de la distanță în cazurile în care magazinul electronic necesită înregistrare.
În cazul fără înregistrare, utilizatorul trebuie să introducă două nume, un număr de telefon, o adresă lângă acesta sau un birou de curierat, o adresă de e-mail curentă și informații suplimentare, dacă sunt disponibile.

(2) Numele și parola sau datele de acces de la distanță sunt stabilite de Utilizator prin înregistrarea electronică pe site-ul Furnizorului.
(3) Prin completarea datelor și apăsând pe butoanele „Cumpără” și „Comandă”, Utilizatorul declară că este familiarizat cu acești termeni și condiții, că este de acord cu conținutul lor și se angajează să le respecte necondiționat.

(4) Furnizorul confirmă înregistrarea făcută de Utilizator prin trimiterea unui email la o adresă de e-mail indicată de Utilizator, la care sunt trimise informațiile de activare a înregistrării. Beneficiarul confirmă înregistrarea și încheierea contractului prin intermediul unei trimiteri electronice în emailul de informare prin care este informat cu privire la înregistrare, trimis de Furnizor. După confirmare, se creează un cont al Utilizatorului și apar relații contractuale între acesta și Furnizor.

(5) În momentul înregistrării, Utilizatorul se angajează să furnizeze date corecte și actualizate. Utilizatorul trebuie să actualizeze cu promptitudine datele indicate în înregistrarea sa, în caz de modificare.
(6) În cazul în care la înregistrarea unui Utilizator este utilizat un cont de pe o rețea de socializare sau de pe alte rețele, parte în contract este persoana care este proprietarul contului utilizat pentru înregistrarea în rețeaua de socializare respectivă sau în altă rețea. În acest caz, Furnizorul are dreptul de a accesa datele necesare identificării utilizatorului în rețeaua de socializare sau în altă rețea.

Art. 8. (1) Adresa de e-mail furnizată la înregistrarea inițială a Utilizatorului, precum și orice altă adresă electronică ulterioară utilizată pentru schimbul de declarații între Utilizator și Furnizor este “Adresa principală de e-mail” în sensul acestor Termeni și Condiții Generale. Utilizatorul are dreptul de a-și schimba adresa  de e-mail de contact principală.

(2) La primirea cererii de modificare a adresei de e-mail de contact principală, Furnizorul va trimite o cerere de confirmare a schimbării. Cererea de confirmare este trimisă de Furnizor la noua adresă de e-mail de contact principală specificată de Utilizator.

(3) Modificarea e-mailului de contact principal se face după confirmarea de către Utilizator, exprimată prin trimitere conținută în cererea de confirmare trimisă de Furnizor la noul e-mail principal de contact specificat de Utilizator.

(4) Furnizorul va informa Utilizatorul cu privire la modificarea făcută printr-un e-mail trimis la adresa de e-mail de contact principală a utilizatorului înainte de efectuarea modificării conform alineatului 2.
(5) Furnizorul nu va fi răspunzător față de Utilizator pentru modificarea neautorizată a principalei adrese de e-mail de contact.

(6) Furnizorul poate solicita Utilizatorului să folosească adresa de e-mail de contact principală în cazuri specifice.

 1. ETAPELE TEHNICE DE ÎNCHEIERE A UNUI CONTRACT DE VÂNZARE-CUMPĂRARE
 1. Art. 9. (1) Utilizatorii folosesc în principal interfața site-ului Furnizorului pentru a încheia contracte pentru cumpărarea și vânzare-cumpărare a mărfurilor oferite de Furnizor în

MAGAZINUL ELECTRONIC.
(2) Contractul se încheie în limba Română.
3) Contractul dintre Furnizor și Utilizator reprezintă Termenii și Condițiile Generale prezente, accesibile la adresa www.pettraining.ro/usloviya

(4) O parte a acordului cu Furnizorul este Utilizatorul conform datelor furnizate la înregistrare și conținute în profilul personal al Utilizatorului. Pentru evitarea îndoielii că acestea sunt datele cu care a fost creat contul la Furnizor.
(5) Furnizorul va include în interfața site-ului său de internet, mijloace tehnice de identificare și corectare a erorilor în introducerea informațiilor înainte de încheierea contractului.
(6) Prezentul Contract va fi considerat încheiat din momentul în care Utilizatorul s-a înregistrat la Furnizor. Contractul de vânzare – cumpărare a unui bun este considerat a fi fost încheiat din momentul în care acesta a fost declarat de către Utilizator prin interfața Furnizorului.

(7) Pentru încheierea acestui contract și pentru încheierea contractului de vânzare – cumpărare de bunuri, Furnizorul va notifica Utilizatorul în mod corespunzător prin mijloace electronice.
(8) Declarația de încheiere a contractului și confirmarea primirii acestuia se consideră primite de la data la care destinatarii lor au acces la acestea.
(9) Furnizorul livrează mărfurile la adresa indicată de Utilizatori și nu este răspunzător în cazul în care datele indicate de Utilizatori sunt false sau induc în eroare.

 

Art. 10. Utilizatorii încheie în contractul de vânzare-cumpărare cu Furnizorul în conformitate cu următoarea procedură:

 1. (1) Efectuarea înregistrării într-un MAGAZIN ELECTRONIC și furnizarea datelor necesare, în cazul în care Utilizatorul nu a fost înregistrat în MAGAZINUL ELECTRONIC până în prezent;
 2. (2) intrarea în sistemul de comenzi a MAGAZINULUI ELECTRONIC prin identificarea cu nume și parolă;
 3. (3) Alegerea uneia sau a mai multor bunuri oferite de MAGAZINUL ELECTRONIC și adăugarea lor la lista de bunuri pentru cumpărare;
 4. (4) Furnizarea de date pentru livrare;
 5. (5) Alegerea metodei și a termenului de plată a prețului.
 6. (6) Confirmarea comenzii;
 7. OBLIGAȚII SPECIALE ALE FURNIZORULUI. PROTECȚIA

CONSUMATORILOR

Art. 11. Regulile din această secțiune VI a acestor Termeni și Condiții Generale se aplică Utilizatorilor despre care, potrivit datelor indicate pentru încheierea contractului de vânzare-cumpărare sau la înregistrarea în MAGAZINUL ELECTRONIC, se poate concluziona că sunt consumatori în sensul Legii privind protecția consumatorilor, Legea privind comerțul electronic și/sau Directiva 97/7 / CE a Parlamentului European și a Consiliului din 20 mai 1997 privind protecția consumatorilor cu privire la contractele de la distanță.

Art. 12. (1) Principalele caracteristici ale produselor oferite de Furnizor sunt definite în profilul fiecărui articol de pe site-ul MAGAZINULUI ELECTRONIC.

(2)  Prețul mărfurilor cu toate taxele incluse se stabilește de către Furnizor pe profilul fiecărui produs de pe site-ul MAGAZINULUI ELECTRONIC.

(3) Valoarea costurilor poștale și de transport, neincluse în prețul bunurilor, se stabilește de către Furnizor și este oferită ca informație Utilizatorilor într-unul din momentele următoare, înainte de încheierea contractului:

– Pe profilul fiecărui produs de pe site-ul Furnizorului MAGAZINULUI ELECTRONIC

– La alegerea mărfurilor pentru încheierea contractului de vânzare-cumpărare;

(4) Modalitatea de plată, de livrare și executare a contractului se stabilește în prezentele condiții generale, precum și informația furnizată de Utilizator pe site-ul Furnizorului.
(5) Informația furnizată de Utilizatori, în conformitate cu acest articol, este actualizată în momentul vizualizării și pe site-ul Furnizorului MAGAZINULUI ELECTRONIC, înainte de încheierea contractului de vânzare-cumpărare.

(6) Furnizorul este obligat să indice condițiile de livrare a diferitelor mărfuri de pe site-ul MAGAZINULUI ELECTRONIC

(7) Furnizorul indică valoarea totală a comenzii pentru toate mărfurile incluse în ea, înainte de încheierea contractului.

Art. 13. (1) Utilizatorul este de acord că Furnizorul are dreptul să primească plata în avans pentru contractele de vânzare-cumpărare încheiate cu Utilizatorul pentru mărfuri și livrarea lor.
(2) Utilizatorul alege în mod independent dacă să plătească Furnizorului prețul de livrare a mărfurilor înainte sau în momentul livrării lor.

Art. 14. (1) Utilizatorul are dreptul, fără a datora vreo despăgubire sau daună și fără a indica cauza, să renunțe la contractul încheiat în termen de 7 zile lucrătoare, socotite de la data primirii produselor.
(2) Dreptul la refuz conform alineatului 1 nu se aplică în următoarele cazuri:

– pentru livrare de mărfuri și furnizarea de servicii al căror preț depinde de fluctuațiile piețelor financiare pe care Furnizorul nu este în stare să le  controleze;                                                                                             – pentru livrare de mărfuri realizate în conformitate cu cerințele utilizatorului  sau la comanda lui individuală;

– pentru livrarea de bunuri care, prin natura lor, sunt consumabile sau nu pot fi returnate sau sunt perisabile sau sunt în pericol  de deteriorare a calității, inclusiv parfumurile și cosmeticele;

– pentru furnizarea de înregistrări audio-video sau a produselor software imprimate de utilizator;

– pentru furnizarea de ziare, reviste și alte periodice;

(3) În cazul în care Furnizorul nu și-a îndeplinit obligațiile de furnizare a informațiilor, în sensul art. 54 din Legea privind protecția consumatorului, consumatorul are dreptul să se retragă din contractul încheiat în termen de trei luni de la data primirii mărfurilor. În cazul în care informațiile menționate în acest alineat sunt furnizate utilizatorului în perioada de retragere, aceasta începe să curgă de la data depunerii.

(4) În cazul în care utilizatorul își exercită dreptul de refuz, potrivit alin. (1), Furnizorul este obligat să-i ramburseze integral sumele plătite de utilizator în cel mult 30 de zile calendaristice de la data la care utilizatorul și-a exercitat dreptul de retragere din contractul încheiat. Din suma pe care utilizatorul a plătit-o conform contractului, este dedus costul de returnare a mărfurilor, cu excepția cazului în care utilizatorul a returnat bunurile pe cont propriu și a notificat Furnizorul de aceasta.

(5) Utilizatorul este obligat să păstreze bunurile primite de Furnizor, calitatea și siguranța acestora pe durata termenului prevăzut la alin. 1.

Art. 15. (1) Perioada de livrare a mărfii și punctul de plecare de la care aceasta începe să curgă se stabilește pentru fiecare articol în mod individual la încheierea contractului cu consumatorul prin intermediul site-ului Furnizorului MAGAZINULUI ELECTRONIC, cu excepția cazului în care mărfurile sunt comandate într-o singură livrare.

(2) În cazul în care consumatorul și furnizorul nu au stabilit un termen de livrare, timpul de livrare a mărfurilor este de 30 de zile lucrătoare de la data următoare trimiterii comenzii la Furnizor prin intermediul site-ului MAGAZINULUI ELECTRONIC.

(3) În cazul în care Furnizorul nu poate îndeplini contractul pentru că nu dispune de bunurile comandate, acesta notifică consumatorul și rambursează sumele plătite de acesta în termen de 30 de zile lucrătoare de la data la care Furnizorul ar fi trebuit să-și îndeplinească obligațiile care îi revin în temeiul contractului.

(4) În cazurile prevăzute la alin. 3, Furnizorul are dreptul de a livra utilizatorului mărfuri aceeași calitate și la același preț. Furnizorul notifică în mod electronic consumatorul de modificarea survenită în executarea contractului.
(5) În cazul exercitării dreptului de retragere din contractul de livrare conform alin. 4, costurile de returnare a mărfurilor sunt suportate de Cumpărător.

Art. 16. (1) Furnizorul va livra mărfurile consumatorului după ce certifică îndeplinirea cerințelor și prezența circumstanțelor prevăzute la art. 61 din Legea privind protecția consumatorului.
(2) Utilizatorul si Furnizorul vor certifica circumstanțele de la alin. 1 în scris, în momentul livrării, prin semnătură, cu excepția cazului în care se convine altfel.

(3) Utilizatorul si Furnizorul sunt de acord ca cerințele prevăzute la alin. 1 și art. 61 din Legea privind protecția consumatorului vor fi respectate dacă certificarea este efectuată de o persoană pentru care, în funcție de circumstanțe, se poate concluziona că va transmite informațiile utilizatorului – parte din contract.

VII. ALTE CONDIȚII
Art. 17.

(1) Furnizorul va livra și va preda bunurile către Utilizator la adresa specificată în

termenul stabilit la încheierea contractului.
(2) În cazul în care termenul prevăzut la alin. 1 nu este convenit în mod expres între părți la încheierea contractului, Furnizorul livrează și predă bunurile într-un termen rezonabil, dar nu mai târziu de 2 luni.

Art. 18. Utilizatorul trebuie să verifice mărfurile în momentul livrării și a predării lor către Furnizor și dacă nu corespunde cerințelor să notifice imediat Furnizorul despre asta.

VIII. PROTECȚIA DATELOR CU CARACTER PERSONAL
Art. 19.

(1) Furnizorul va lua masuri pentru protejarea datelor cu caracter personale ale Utilizatorului

În conformitate cu Legea privind protecția datelor cu caracter personal.
(2) Din motive de securitate a datelor personale ale Utilizatorilor, Furnizorul va trimite datele doar la o adresă de e-mail care a fost desemnată de Utilizatori în momentul înregistrării.
(3) Furnizorul acceptă și declară pe site-ul său o politică de confidențialitate disponibilă la www.pettraining.ro/conditii-de-utilizare/

Art. 20. (1) În orice moment, Furnizorul are dreptul să solicite Utilizatorului să se legitimeze și să certifice autenticitatea fiecăreia dintre circumstanțele și datele personale comunicate în timpul înregistrării.
(2) În cazul în care, din orice motiv, Utilizatorul și-a uitat sau și-a pierdut numele și parola, Furnizorul are dreptul să aplice “Procedura numelor și parolelor pierdute” anunțată la www.pettraining.ro

 1. MODIFICAREA ȘI ACCESUL LA CONDIȚIILE GENERALE
  Art. 21. (1) Termeni și Condițiile Generale prezente pot fi modificate de către Furnizor, despre care acesta din urmă va notifica în mod corespunzător toți Utilizatorii MAGAZINULUI ELECTRONIC înregistrați.
  (2) Furnizorul și Utilizatorul sunt de acord că orice adăugare și modificare ale acestor Termeni și Condiții Generale vor avea efect asupra Utilizatorului la notificarea expresă a acestuia de către Furnizor și dacă Utilizatorul nu va declara în decurs de 14 zile că le respinge.
  (3) Utilizatorul este de acord ca toate declaratiile Furnizorului cu privire la modificarea acestor Termeni si Conditii Generale vor fi trimise la adresa de e-mail indicată de Utilizator la înregistrare. Utilizatorul este de acord că e-mailurile trimise în conformitate cu acest articol nu trebuie să fie semnate cu semnătură electronică pentru a avea un efect asupra lui.

Art. 22. Furnizorul publică acești termeni și condiții la adresa www.pettraining.ro/conditii-de-utilizare/, împreună cu orice adăugări și modificări aduse acestora.

 1. REZILIEREA

Art. 23. Termenii Generali prezenți și contractul Utilizatorului cu Furnizorul sunt reziliate în următoarele cazuri:

 • la rezilierea, la lichidare sau la falimentul uneia dintre părțile din contract;
 • de comun acord al părților în scris;
 • · în mod unilateral, cu o notificare din partea fiecărei părți, în caz de nerespectare a

îndatoririlor celeilalte părți;

 • în cazul unei imposibilități obiective a uneia dintre părțile contractante de a-și îndeplini obligațiile;
 • în cazul confiscării sau sigilării echipamentelor de către autoritățile de stat;
 • în cazul ștergerii înregistrării Utilizatorului pe site-ul MAGAZINULUI ELECTRONIC. În acest caz, contractele de achiziție încheiate, dar neexecutate, rămân în vigoare și sunt supuse executării;
 • în cazul exercitării dreptului de retragere conform art. 55, par. 1 din Legea privind protecția consumatorului.

XII. ALTE CONDIȚII
Art. 24. Orice invaliditate a oricărei prevederi a acestor termeni și condiții generale

nu va invalida întregul contract.

Art. 25. Legile Republicii Bulgaria se aplică aspectelor care nu sunt reglementate de prezentul acord privind punerea în aplicare și interpretarea prezentului contract.

Art. 26. Orice litigiu între părțile din prezentul contract va fi soluționat de instanța competentă sau de Comisia pentru protecția consumatorului.

Art. 27. Acești Termeni Generali vor intra în vigoare pentru toți UTILIZATORII la www.pettraining.ro

POLITICA PROTECȚIEI DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Art. 1. (1) Furnizorul protejează datele personale ale Utilizatorilor care au devenit cunoscuți la completarea formularului electronic de depunere a unei comenzi de achiziție. Prin respectarea legislației în vigoare și a clauzelor Termenilor și Condiții Generale prezente, Furnizorul poate utiliza datele personale ale Utilizatorului numai în scopurile prevăzute în contract – acceptarea și executarea de comenzi și menținerea legăturii cu Utilizatorii în cazul unor probleme care apar în legătură cu comanda. Furnizorul garantează că datele în cauză nu vor fi furnizate sub nicio formă unor terțe părți sau utilizate în alte scopuri decât cele descrise mai sus, cu excepția consimțământului expres scris al Utilizatorului sau, în cazul în care informațiile sunt solicitate de o autoritate guvernamentală competentă în limitele competențelor sale conform legii.

(2) Contul de utilizator al unui anumit Utilizator poate fi șters din baza de date împreună cu informațiile aferente în orice moment, la cererea Utilizatorului.

(3) Furnizorul ia măsuri pentru a proteja datele personale ale Utilizatorului în conformitate cu Legea privind protecția datelor cu caracter personal.

(4) Din motive de siguranță a datelor personale ale Utilizatorilor, Furnizorul va trimite datele doar la o adresă de e-mail care a fost indicată de Utilizatori în momentul înregistrării.

(5) Furnizorul are dreptul de a stoca date în dispozitivul de comunicare pentru Utilizator, cu excepția cazului în care acesta din urmă este în mod explicit în dezacord. Dezacordul utilizatorului poate fi exprimat în orice moment.

(6) Utilizatorul sau Consumatorul este de acord că Furnizorul are dreptul de a trimite mesaje electronice Utilizatorului în orice moment, inclusiv un buletin informativ sau oferte pentru achiziționarea de bunuri, atâta timp cât Utilizatorul este înregistrat în magazinul electronic al Furnizorului.

(7) După adoptarea acestor Termeni și Condiții Generale, Utilizatorul este de acord în mod expres, în sensul art. 6, alin. 1 și alin. 4 din Legea comerțului electronic să primească comunicări comerciale în temeiul alin. 6 din prezentul articol.

(8) Utilizatorul este de acord că Furnizorul are dreptul să colecteze, să stocheze și să proceseze date privind comportamentul Utilizatorului atunci când utilizează magazinul Furnizorului.

Art. 2. (1) În orice moment, Furnizorul are dreptul să solicite Utilizatorului să se legitimeze și să certifice autenticitatea fiecăreia dintre circumstanțele și datele personale comunicate în timpul înregistrării.

(2) În cazul în care, din orice motiv, Utilizatorul și-a uitat sau și-a pierdut parola pentru acces, datele sale personale sau dorește să le schimbe, Furnizorul va oferi această ocazie prin trimiterea unui semnal la următoarea adresă: https://pettraining.ro/contacte/

Garanție și returnare

Garanție:

 • Termen de garanție: 12 luni
 • Garanția acoperă toate defectele și daunele rezultate din utilizarea normală a dispozitivului.
 • Garanția nu acoperă daunele rezultate din lovitură, încercările de a rezolva o problemă de către client sau de către terți, umezirea și alte condiții descrise în certificatul de garanție.
 • Comerciantul nu este responsabil pentru modelele rezistente la apă defecte datorită nerespectării instrucțiunilor de utilizare și a închiderii incomplete a cauciucurilor de etanșare.

Politica de returnare, livrare, înlocuire a produsului și servicii de garanție:

 • Returnare în termen de 14 zile:
 • Bunurile sunt acceptate de către Furnizor în scopul studierii produsului pentru defecțiuni și deteriorări. Dacă se stabilește că produsul a fost despachetat și neutilizat, Furnizorul rambursează costul produsului la prețul produsului cu o diferență față de prețul de livrare, cu excepția cazului în care cumpărătorul nu l-a plătit și l-a notificat pe Furnizor.

La returnarea unui produs pentru service în garanție:

 1. În cazul unei probleme la produs, clientul trebuie să notifice Furnizorul prin e-mail sau să folosească datele de contact indicate de acesta sau de la următorul link: https://pettraining.ro/contacte/
 2. Dacă problema produsului nu este rezolvată, clientul este dator să urmeze ordinea descrisă în certificatul de garanție și să solicite un formular de reclamație de la următorul link: https://pettraining.ro/service-si-reclamatii/
 3. După confirmarea formularului, clientul primește instrucțiuni complete pentru trimiterea produsului și îl trimite Furnizorului (în formă completă, cutie, cabluri, baterii și tot ceea ce este necesar pentru a testa și transporta produsul) + conosament de curierat + certificat de garanție + formular de returnare, urmând ca clientul să plătească taxele de livrare curierului.
 4. După o studiere minuțioasă a produsului, Furnizorul contactează clientul pentru a clarifica procesul de înlocuire sau reparare a produsului, conform descrierii din certificatul de garanție.

Sau să ne contactați prin:

Consultanții noștri vă vor asista și vă vor explica cum să efectuați cel mai rapid acțiunea pe care o doriți.

Returnarea bunurilor se realizează prin intermediul companiei de curierat SA Urgent Cargus, prețul de returnare al produsului putând fi găsit aici: https://www.urgentcargus.ro/national-services/standard/

 

Modalitate de plată:

Plata la destinatar – puteți plăti produsul direct curierului la primirea coletului

Transfer bancar – puteți plăti cumpărătura făcută pe cale bancară

 

Procesarea comenzilor:

După primirea comenzii dumneavoastră, vă vom contacta prin telefon pentru confirmare și clarificare detalii. Comenzile făcute înainte de ora 16:00 sunt procesate în aceeași zi. Comenzile făcute în zilele de sâmbătă, duminică și sărbători legale sunt procesate în prima zi lucrătoare.

 

Livrare:

 • Produsele sunt expediate și livrate de firma de curierat SA “Urgent Cargus”
 • Livrarea produselor de < 1 kg se face la prețul de  20 RON
 • Livrarea produselor de 1- 5 kg se face la prețul de  30 RON
 • Livrarea produselor de 5- 10 kg se face la prețul de  35 RON
 • Livrarea produselor de > 10 kg se face la prețul de  45 RON
 • Livrarea se face într-un interval de 2 până la 3 zile lucrătoare

Politica GDPR și a cookie-urilor:

Noi, Pettraining.ro colectăm informații cu caracter personal de la clienții noștri cu scopul îmbunătățirii serviciilor. Colectăm următoarele tipuri de informații:

 • Informații automate: Obținem diferite tipuri de informații atunci când interacționați cu noi. De exemplu, ca multe site-uri și noi folosim cookie-uri, pentru a obține un anumit tip de informații atunci când browserul dvs. accesează Pettraining.ro, anunțurile sau alte tipuri de conținut utilizate de Pettraining.ro prin intermediul altor site-uri.
 • Comunicarea prin e-mail: Pentru a vă fi mai utili, primim informații atunci când deschideți un e-mail trimis în numele Pettraining.ro. Fiecare utilizator își dă acordul în mod explicit să primească mesaje publicitare pe adresa sa de e-mail. Când trimitem un e-mail, verificăm lista utilizatorilor care vor primi acest e-mail. La sfârșitul fiecărui e-mail, există un link prin care puteți renunța la primirea acestor e-mailuri (“dezabonare” sau “unsubscribe”).

* Stocăm toate datele pe care ni le furnizați, introducându-le pe site-ul nostru sau în alt mod Vi se oferă posibilitatea de a refuza să ne furnizați anumite informații, dar astfel nu vom putea furniza un serviciu complet. Utilizăm informațiile colectate de la dumneavoastră pentru a îmbunătăți cumpărăturile și comunicarea cu dvs.

Datele dvs. personale sunt stocate pentru următoarea perioadă:

 • Datele dvs. personale sunt stocate pentru o perioadă de timp necesară procesării comenzii și efectuării celorlalte servicii.
 • Datele colectate pentru mesajele publicitare se stochează pe o perioadă de 20 de ani sau până la retragerea consimțământului.

Ce sunt cookie-urile?

Site-urile Web folosesc cookie-uri pentru a oferi personalizare utilizatorilor și pentru a colecta informații despre utilizarea site-ului web. Multe site-uri utilizează cookie-uri și stochează informații care sunt utilizate pentru a crea concordanță între secțiunile site-ului, cum ar fi, de exemplu, coșul de cumpărături sau pagini personalizate. În cazul unui site de încredere, modulele cookie pot îmbunătăți navigarea, permițând site-ului să afle care sunt preferințele dvs. sau permițându-vă să săriți accesarea obligatorie cu numele de utilizator și parola de fiecare dată când vizitați site-ul. Cu toate acestea, unele cookie-uri, cum ar fi cele înregistrate din reclame banner, pot încălca confidențialitatea prin urmărirea site-urilor pe care le vizitați.

Cu cine împărtășim informațiile dvs. personale ?:

Datele personale furnizate de dumneavoastră sunt stocate și prelucrate de Pettraining.ro și terțe părți autorizate de compania noastră, incluzând, dar fără a se limita la, companii care furnizează servicii de curierat, bănci și altele în scopul implementării contractului de vânzare de la distanță și livrarea articolului comandat de dumneavoastră, în legătură cu scopurile de marketing și publicitate și analizele Pettraining.ro, participarea la jocuri, promoții și loterii organizate de noi și toate celelalte scopuri permise de lege.

Cum sunt protejate datele mele personale?:

 • Pentru a proteja informațiile dvs. cu caracter personal în timpul transmiterii lor către noi, Pettraining.ro utilizează un protocol Secure Sockets Layer (SSL) care criptează informațiile pe care le introduceți.
 • Pettraining.ro nu stochează informații privind cardurile de debit și de credit sau alte metode de plată.
 • Este datoria utilizatorului să protejeze confidențialitatea numelui și a parolei oferite de Pettraining.ro la înregistrarea pe site. Orice comandă făcută dintr-un cont înregistrat în sistem va fi considerată de Pettraining.ro ca obișnuită dacă, atunci când a fost făcută, au for utilizate un nume de utilizator și o parolă pe care sistemul le-a acceptat ca fiind valabile, indiferent dacă acestea sunt utilizate de o altă persoană decât titularul contului.

Ce drepturi am cu datele mele personale?

În conformitate cu reglementările aplicabile, aveți următoarele drepturi:

 • de corecție: atunci când considerați că datele dvs. personale sunt inexacte sau incomplete, puteți solicita modificarea corespunzătoare a acestora;
 • de ștergere: puteți solicita ștergerea datelor dvs. personale în măsura în care aceasta este permis de lege;
 • de restricție: puteți solicita să limitați procesarea datelor dvs. personale, cu excepția cazului în care acest lucru ar fi contrar obligației noastre legale;
 • de obiecție: puteți obiecta în privința prelucrării datelor dvs. personale din motive legate de situația dvs. particulară. Aveți dreptul absolut de a vă opune prelucrării datelor dvs. personale în scopul marketingului direct, ceea ce implică profilarea asociată cu un astfel de marketing direct;
 • să vă retrageți consimțământul: atunci când v-ați dat acordul pentru prelucrarea datelor dvs. personale, aveți dreptul să vă retrageți acordul în orice moment; Retragerea consimțământului nu afectează legalitatea prelucrării datelor subiectului pe baza consimțământului acordat de acesta înainte de retragerea sa, iar prelucrarea se bazează pe un alt temei juridic;
 • transferabilitatea datelor: când avem un temei juridic și este fezabil din punct de vedere tehnic, datele dvs. pot fi transferate unei terțe părți;
 • să depună o plângere la autoritatea competentă de supraveghere – Comisia pentru protecția datelor cu caracter personal;

* În cazurile în care, în scopul încheierii sau executării unui contract, ați făcut obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automată, inclusiv profilare, puteți, dacă considerați necesar, să vă exprimați punctul de vedere în scris, să contestați această decizie a noastră, precum și să cereți intervenție umană în analizarea ei.
*Pettraining.ro Vă oferă acces la o gamă largă de informații, cum ar fi informații despre profilul personal și informații privind comenzile făcute de dumneavoastră.

* Informații privind comandă făcută fără înregistrare, primiți pe e-mail.

 

Pot refuza transmiterea datelor mele personale?

 • Orice utilizator poate refuza furnizarea informațiilor sale personale, dar în felul acesta limitează funcțiile sale.
 • Utilizatorul poate adăuga, schimba sau șterge informațiile sale personale. Pettraining.ro nu stochează date vechi de utilizatori după ce acestea au fost șterse sau schimbate.
 • Fiecare utilizator are dreptul să nu furnizeze datele sale personale unor terțe părți atunci când aceste date sunt utilizate în scopuri publicitare.

Ce vârstă pot avea clienții care îți oferă datele lor personale?

Pettraining.ro nu permite persoanelor cu vârsta sub 16 ani să utilizeze Pettraining.ro, și, de asemenea, să-și creeze un cont personal sau să facă comenzi.

Notificați când este disponibil We will inform you when the product arrives in stock. Just leave your valid email address below.
Email Quantity We won't share your address with anybody else.